Eileen Gray (1878-1976)

Den irskfødte designeren Eileen Gray er kjent som en av de største pionerene innen Art Deco og modernismen. Hun ble fort kjent for sitt arbeid innenfor japansk lakkeringsteknikk på møbler og vakre tepper i geometriske mønstre. Hun var anerkjent for sitt arbeid innenfor Art Deco, men på 1920 tallet ble hun dradd mot modernismen, påvirket og inspirert av blant andre Le Corbusier. Hun ble gjennom 1920- og 30-tallet en av de ledende eksponentene av revolusjonerende nye teorier om design og konstruksjon, og var en av de første til å ta i bruk krom, stål og glass – før Le Corbusier.

Viser alle 1 resultater